Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUA41
Tytuł

Projekt ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że poprawienie warunków do skutecznej restrukturyzacji i szybkiej likwidacji stanowi istotny element dla wzrostu i potencjału gospodarczego państwa. W Polsce warunki do restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie gospodarczym nie są zapewnione na satysfakcjonującym poziomie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Zapewnienie przedsiębiorcom i ich kontrahentom skutecznych instrumentów do restrukturyzacji przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony praw wierzycieli;
2. Zapewnienie instytucjonalnej autonomii postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych;
3. Wprowadzenie zasady subsydiarności postępowania upadłościowego jako ultima ratio wobec ekonomicznego fiaska restrukturyzacji;
4. Zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli;
5. Maksymalizacja szybkości i efektywności restrukturyzacji i upadłości;
6. Odformalizowanie postępowań i szersze wykorzystanie w nich nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych;
7. Zwiększenie odpowiedzialności nierzetelnych dłużników i upadłych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Królikowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 września 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.09.2014
do góry