Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD305
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Nawozów Sztucznych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie wykonawcze związane z nadzorem nad instytutami badawczymi, wynikające z upoważnienia ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o  instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.). Realizowana zmiana nazwy następuje na wniosek organów instytutu badawczego. Dotychczasowa nazwa „Instytut Nawozów Sztucznych”, kojarzona głównie z badaniami naukowymi dotyczącymi produkcji nawozów mineralnych, przestała być adekwatna do prowadzonej przez Instytut działalności, w związku ze zmianą profilu działalności po połączeniu z Instytutem Chemii Nieorganicznej dokonanym z dniem 1 stycznia 2010 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Reorganizacja instytutu badawczego polega na zmianie nazwy. Nowa nazwa „Instytut Nowych Syntez Chemicznych” będzie wskazywała na rzeczywisty, poszerzony o nowe dziedziny profil działalności Instytutu. Aktualnie obowiązujący przedmiot i zakres działania Instytutu określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Nawozów Sztucznych oraz Instytutu Chemii Nieorganicznej (Dz. U. Nr 218, poz. 1698) nie wymaga zmiany.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Witold Pietrewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 13 maja 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 02.06.2014
do góry