Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID156
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt uchwały został przygotowany w celu realizacji deklaracji przedstawicieli Rządu RP złożonych podczas konferencji prasowej w dniu 10 stycznia 2014 r. dotyczących rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców robót kolejnych drogowych zadań inwestycyjnych w 2014 r. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadań, co umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcami robót w jak najszybszym terminie. Uchwała dodaje do obecnego załącznika nr 5 zadania, na które przetarg zostanie ogłoszony w 2014 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt uchwały:
1. Wprowadza do załącznika nr 5 nowe zadanie inwestycyjne:
- A1 Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy;
- S3 Legnica - w. Bolków;
- S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Radomicko;
- S5 Bydgoszcz – Poznań, odc. Białe-Błota -Mielno;
- S5 Nowe Marzy -Bydgoszcz;
- S7 Gdańsk – Warszawa, odc. Napierki – Płońsk, odc. koniec Południowej Obwodnicy Gdańska - początek Obwodnicy Elbląga;
- S8 Radziejowice – Białystok, odc. koniec obw. Wyszkowa – gr. woj. mazowieckiego (bez obw. Ostrowi Mazowieckiej);
- S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin  - w. Sokołów Małopolski Północ;
- S61 odc. obwodnica Suwałk.
2. Aktualizuje wartości wydatków Krajowego Funduszu Drogowego i wprowadza zmiany wynikające z prowadzonych prac przygotowawczych dla wszystkich inwestycji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 marca 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.03.2014
do góry