Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD300
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu wynika z obowiązku wykonania upoważnienia zawartego w art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu określenie wysokości cen maksymalnych dla produktów dystrybuowanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w roku szkolnym 2014/2015, w ramach dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych. Ceny maksymalne są wyznaczone mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską. Powinny one odzwierciedlać poziom równowagi pomiędzy ceną opłacalną dla przetwórców mleka dostarczających mleko i przetwory mleczne do placówek oświatowych, a ceną którą są gotowi zaakceptować rodzice uczniów nabywających te przetwory. Ponadto, określenie cen maksymalnych jest istotne z uwagi na powiązanie z dopłatą krajową.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 maja 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.06.2014
do góry