Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD299
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z dniem 28 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz. U. poz. 39), zakazujące stosowania 235 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 wpisanych w 30 wydaniu Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych. Rozporządzenie to zostało następnie znowelizowane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz. U. poz. 590), czyli przed rozpoczęciem wiosennych zasiewów. Od maja 2013 r. do końca roku 2013 zostały dokonane kolejne zmiany w Katalogu i wpisano do niego kolejne odmiany MON 810.  Ze względu na konieczność uwzględnienia w przepisach krajowych wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy jako zakazanych do stosowania w kraju, a znajdujących się w swobodnym obrocie na terytorium Unii Europejskiej, wykaz odmian powinien zostać zaktualizowany przed rozpoczęciem okresu siewów, to jest najpóźniej do końca kwietnia 2014 r.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie uaktualnia wykaz odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, której materiał siewny odmian został zakazany do stosowania w Polsce od dnia 28 stycznia 2013 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrystyna Gurbiel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 kwietnia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.09.2014
do góry