Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD298
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia listy krajów, z którymi obrót określonymi towarami o znaczeniu strategicznym jest zakazany lub ograniczony

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Delegacja ustawowa na podst. art. 6b ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (t.j. Dz.U. z dnia 11 lutego 2013 r. poz. 194). Poprzednie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa wygasło w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu jest określenie listy krajów objętych sankcjami Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz Rady Unii Europejskiej w zakresie zakazu lub ograniczeń obrotu bronią i uzbrojeniem lub innymi towarami o znaczeniu strategicznym. Nowy projekt rozporządzenia uwzględni wszystkie zmiany w reżimie sankcyjnym, które miały miejsce od ostatniej aktualizacji rozporządzenia, np. zniesienie embarga na eksport uzbrojenia do Uzbekistanu czy zmiana zakresu sankcji wobec Syrii oraz dodanie do wykazu Białorusi, Erytrei, Gwineę i Płd. Sudanu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Nowak-Far Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W aktualnym stanie prawnym, w zakresie przedmiotowym projektu rozporządzenia, obowiązują przepisy unijne, w związku z powyższym wydawanie rozporządzenia uznać należy jako bezprzedmiotowe. Do RCL  został zgłoszony wniosek, aby przepis zawierający upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia został uchylony.

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.11.2014
do góry