Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD297
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów wynika z projektowanej zmiany przepisu art. 109 ust. 11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zawierającego upoważnienie do wydania rozporządzenia określającego algorytm ustalania kwot środków na finansowanie zadań w województwie. Obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1949), zawierający zmianę ww. przepisu jest procedowany w Sejmie.

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana wzoru algorytmu podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie w województwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zgodnie z projektowaną zmianą przepisu art. 109 ust. 11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ww. wzór algorytmu będzie się opierał na 2 głównych czynnikach – poziomie bezrobocia w 75% (liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy danego województwa oraz stopie bezrobocia) i efektywności działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych – w 25%.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Męcina Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 sierpnia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.09.2014
do góry