Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUB25
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność opracowania na nowo modelu podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów, co jest związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09, w którym stwierdzono niekonstytucyjność przepisów art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za lata 1998-2006 oraz art. 68 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt dotyczyć będzie zasad opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Na nowo opracowany zostanie model podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Określony zostanie m. in. obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawka podatku, termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Neneman Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.12.2014
do góry