Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD143
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uchwalenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Doprecyzowanie regulacji ustawy o finansach publicznych w zakresie dokonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zmian budżetu  ustalonego przez regionalną izbę obrachunkową

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Obniżenie progów ostrożnościowych w ustawie o finansach publicznych (nowelizacja art. 112aa ustawy o finansach publicznych). Wprowadzenie rozwiązań w art. 240a ustawy o finansach publicznych zobowiązujących jednostki samorządu terytorialnego, dla których budżet ustaliła regionalna izba obrachunkowa, do zachowania  ustawowych  relacji i ograniczeń w przypadku dokonywania zmian budżetu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cichoń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 25 lutego 2014 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.02.2014
do góry