Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD295
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowy projekt jest konsekwencją wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 852).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowy projekt dostosowuje zapisy rozporządzenia do treści zawartych w ustawie z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 852). Zmieniane rozporządzenie, od czasu jego wydania nie było dotychczas nowelizowane. Upływ czasu spowodował, że niektóre zapisy należy zmienić i dostosować do obecnych realiów. Wprowadzana z dniem 1 stycznia 2014 r. reforma w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej wymaga wprowadzenia właśnie takich zmian.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.07.2014
do góry