Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD142
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nowelizacja ustawy wynika z konieczności dostosowania zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe do wymogów ustawy o rachunkowości, wzmocnienia nadzoru nad Lasami Państwowymi, a także utworzenie możliwości dokonywania przez Lasy Państwowe wpłat do budżetu państwa z części osiągniętego zysku już w 2014 roku.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowelizacja ustawy  zapewni spójność gospodarki finansowej LP z ustawą o rachunkowości, pozwoli na wydanie nowego rozporządzenia finansowego którego delegacja zgodna  będzie  z Konstytucją a także powoła nowy organ wzmacniając tym samym nadzór nad LP.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Zaleski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 7 stycznia 2014 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.01.2014
do góry