Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID152
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie niniejszych rozwiązań prawnych wynika z potrzeby wsparcia rodzin wielodzietnych, tak ważnych dla rozwoju demograficznego Polski i promowania rozwoju takiego modelu rodzicielstwa. Oprócz bezpośredniego wsparcia rodzin, istotne jest również kreowanie pozytywnego wizerunku wielodzietności. Podejmowane działania mają na celu umacnianie oraz wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci  i młodzieży  z rodzin wielodzietnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt uchwały ma na celu ustanowienie  rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wprowadzenie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i wynikającego z niego rozwiązania, tj. Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, ma na celu zapewnienie rodzinom wielodzietnym możliwości korzystania na preferencyjnych zasadach z szerokiego katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej oraz transportowej poprzez wprowadzenie systemu zniżek za wstęp do instytucji podległych właściwym ministrom oraz dodatkowych uprawnień zapewnionych przez inne podmioty(w tym podmioty niepubliczne).Koordynatorem niniejszego programu został wyznaczony minister właściwy do spraw rodziny. Do jego zadań będzie należało zamieszczanie oraz aktualizowanie na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wykazu uprawnień przyznanych rodzinom wielodzietnym oraz prowadzenie, kampanii informacyjnej na rzecz rodzin wielodzietnych, w szczególności za pomocą środków masowego przekazu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżebieta Seredyn Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 maja 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.05.2014
do góry