Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC112
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z  interpretacją art. 20 ustawy o SDG istnieje obowiązek umieszczania na produktach adresu dystrybutora z siedzibą w Polsce. Obowiązek ten może być uznany za środek o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych, zakazany na podstawie art. 34 TFUE.W przedmiotowej sprawie wszczęte zostało również postępowanie w ramach SOLVIT. Ponadto obowiązek ten generuje nieuzasadniony koszt dla przedsiębiorcy wynikający z konieczności zmiany oznakowania produktu lub jego opakowania na potrzeby oferowania produktu na polskim rynku. Zmiana ustawy SDG ma na celu ograniczenie obciążeń regulacyjnych oraz zapewnienie zgodności z prawem UE.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się zliberalizowanie obowiązków wynikających z art. 20 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana polega na doprecyzowaniu przepisu przez odesłanie do oznaczenia „producenta” w rozumieniu przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów. W ten sposób umożliwione zostanie fakultatywne oznaczenie produktu firmą przedsiębiorcy występującego jako wytwórca, lub wyznaczony przedstawiciel wytwórcy, lub importer, lub inny przedsiębiorca uczestniczący w obrocie, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem. Przedsiębiorca z UE będzie mógł oznaczyć produkt adresem jego firmy znajdującej się na terytorium UE. Przykładowo przedsiębiorca unijny, kierując partie towaru do kilku państw UE, nie będzie musiał zmieniać opakowania towaru, aby zamieścić dane dystrybutora na rynek polski.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 kwietnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 13.01.2015
do góry