Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD286
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana obszaru strefy tworząca warunki do realizacji nowych inwestycji wspieranych pomocą publiczną.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Włączenie w granice strefy 251,77 ha, w tym 3,83 ha gruntów prywatnych, w wyniku czego pow. strefy wyniesie 2411,52 ha. Szacowane wyniki włączenia nowych terenów do strefy to ok. 6258 nowych miejsc pracy utworzonych w ciągu kilku najbliższych lat i koszty kwalifikowane inwestycji o wartości ok. 2908,47 mld zł. Maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna z tytułu ww. kosztów może osiągnąć ok. 1324,69 mln zł, przy założeniu, że na włączonych gruntach publicznych ulokują się głównie średni przedsiębiorcy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 maja 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.05.2014
do góry