Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD285
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana obszaru strefy tworząca warunki do realizacji nowych inwestycji wspieranych pomocą publiczną.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje:
- włączenie do strefy 156,5585 ha, z czego 7,1839 ha gruntów prywatnych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz.  U.  Nr 224, poz. 1477 oraz z 2010 r. Nr 15, poz. 79), zwane dalej „rozporządzeniem”,
- wyłączenie ze strefy 3,3989 ha.
W wyniku wyżej wymienionych zmian powierzchnia LSSE wyniesie 1212,4156 ha.
Na gruntach prywatnych realizowane będą 2 inwestycje przez spółką Sitech i Faurecia.
Szacowane efekty zmiany rozporzadzenia to stworzenie warunków do realizacji w ciągu kilku lat inwestycji o kosztach ok.. 2,6 mld zł mln, które mogą utworzyć ok. utworzenie ok. 4700 nowych miejsc pracy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 maja 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.05.2014
do góry