Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC51
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie zmian wynika z reformy unijnych przepisów z zakresu pomocy de minimis, która ma zostać wprowadzona od dnia 1 stycznia 2014 r. Celem nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia jest zapewnienie zgodności udzielanej pomocy de minimis w latach 2014-2020 z obowiązującymi w tym okresie regulacjami unijnymi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W rozporządzeniu zaktualizowany zostanie zakres informacji przedstawianych w zaświadczeniu przez podmiot udzielający pomocy de minimis tak, aby był on zgodny z nowym rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis, które ma obowiązywać w latach 2014-2020.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuUOKiK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAdam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes UOKiK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 października 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 13.11.2014
do góry