Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC50
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wynika z reformy unijnych przepisów z zakresu pomocy de minimis, która ma zostać wprowadzona od dnia 1 stycznia 2014 r.  Celem nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia jest zapewnienie zgodności udzielanej pomocy de minimis w latach 2014-2020 z obowiązującymi w tym okresie regulacjami unijnymi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W rozporządzeniu zaktualizowany zostanie zakres informacji wymaganych od podmiotów ubiegających  się o pomoc de minimis tak, aby była ona udzielana zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis, które ma obowiązywać w latach 2014-2020.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuUOKiK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAdam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes UOKiK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 października 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 13.11.2014
do góry