Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD277
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z koniecznością dostosowania jego zapisów do regulacji wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829) oraz  ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 628), które to ustawy wprowadzają zmiany w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez, oraz ze względu na zmiany jakie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane zmiany polegają na wykreśleniu z obecnie obowiązującego rozporządzenia  § 2 ust. 4, w którym mowa o zwolnieniu z  części szkolenia kandydatów na kierowników ds. bezpieczeństwa posługujących się licencją pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.  Zaproponowano również zmianę obecnie obowiązujących pojęć:  „kajdanki” na „kajdanki zakładane na ręce”,  oraz „ręczny miotacz gazu”  na „ręczny miotacz substancji obezwładniających”. Ponadto dokonano dalszych zmian w celu dostosowania rozporządzenia do pojęć ustawowych zawartych w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnejDodatkowo  niezbędne stało się wykreślenienieaktualnych odesłań do uchylonych przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Jabłoński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.12.2013
do góry