Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID151
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana Programu przez Radę Ministrów okazała się niezbędna w związku z koniecznością ograniczenia wydatków z budżetu państwa w ramach nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013. Zmiany w poziomie finansowania Programu wynikają z następujących okoliczności:
1) odstąpienie od realizacji czterech zaplanowanych pierwotnie zadań (zadanie nr 7 Wyposażenie kolejowego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin w sprzęt do kontroli ruchu towarowego (w tym skaner); zadanie nr 8 Zapewnienie minimalnej infrastruktury do kontroli pasz w kolejowym przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin; zadanie nr 14 Ustawienie ekranów tłumiących hałas pociągów przejeżdżających w sąsiedztwie m. Medyka w kolejowym przejściu granicznym Przemyśl – Mościska; zadanie nr 21 Budowa infrastruktury dla dokonywania kontroli granicznej w ruchu towarowym na stacji granicznej w Medyce w kolejowym przejściu granicznym Przemyśl – Mościska;
2) ograniczenie przez Wojewodę Lubelskiego zakresu rzeczowego zadania nr 1 Budowa parkingu buforowego na 500 miejsc dla samochodów ciężarowych przy drogowym przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin;
3)
oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przez Wojewodę Lubelskiego przetargu na zadanie nr 6 Budowa zintegrowanego budynku dla służb granicznych w kolejowym przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin w wysokości 230 000 zł.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ramach Programu zrezygnowano z czterech zaplanowanych pierwotnie zadań:
- zadanie nr 7 Wyposażenie kolejowego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin w sprzęt do kontroli ruchu towarowego (w tym skaner) przewidziane do realizacji przez Wojewodę Lubelskiego – zmniejszenie wydatków o 19 981 000 zł. Wojewoda wydał 19 000 zł na prace przygotowawcze,
- zadanie nr 8 Zapewnienie minimalnej infrastruktury do kontroli pasz w kolejowym przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin o wartości 15 000 zł przewidziane do realizacji przez Wojewodę Lubelskiego,
- zadanie nr 14 Ustawienie ekranów tłumiących hałas pociągów przejeżdżających w sąsiedztwie m. Medyka w kolejowym przejściu granicznym Przemyśl – Mościska o wartości 2 500 000 zł przewidziane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- zadanie nr 21 Budowa infrastruktury dla dokonywania kontroli granicznej w ruchu towarowym na stacji granicznej w Medyce w kolejowym przejściu granicznym Przemyśl – Mościska o wartości 300 000 zł przewidziane do realizacji przez Wojewodę Podkarpackiego.
Ponadto w ramach zmian Programu przewidzianych projektowaną uchwałą przewidziano ograniczenie przez Wojewodę Lubelskiego zakresu rzeczowego zadania nr 1 Budowa parkingu buforowego na 500 miejsc dla samochodów ciężarowych przy drogowym przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin – zmniejszenie wydatków o 3 156 000 zł. oraz oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przez Wojewodę Lubelskiego przetargu na zadanie nr 6 Budowa zintegrowanego budynku dla służb granicznych w kolejowym przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin w wysokości 230 000 zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stachańczyk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 16 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 13.01.2014
do góry