Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID150
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zadanie inwestycyjne stało się programem wieloletnim na podstawie uchwały Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”. Realizację Programu o wartości kosztorysowej  201 361 tys. zł, finansowanego w całości z budżetu państwa, założono na lata 2011–2016. Zgodnie z uchwałą Nr 36/2013 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, na lata 2014 – 2016 zostały zaplanowane następujące środki:
- 2014 rok – 58 798 tys. zł,
- 2015 rok – 59 679 tys. zł,
- 2016 rok – 28 654 tys. zł.
Z uwagi na fakt, że kwota na rok 2014 musi być zgodne z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy budżetowej na rok 2014, zachodzi konieczność dokonania zmian wielkości środków ujętych w załączniku do ww. uchwały w pkt 10 Harmonogram finansowania Programu na lata 2014-2016.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nastąpi zmiana w finansowaniu Programu ze środków pochodzących z budżetu państwa w latach 2014-2016:
- w roku 2014 – 52 798 tys. zł;
- w roku 2015 – 52 551 tys. zł;
- w roku 2016 – 41 782 tys. zł.

Zaawansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu państwa przedstawia się następująco:
- do końca roku 2014 – 53%;
- do końca roku 2015 – 79%;
- do końca roku 2016 – 100%.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuCezary Rzemek Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.02.2014
do góry