Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD272
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50) Rada Ministrów przyjęła w dniu 23 maja 2013 r. rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014. Wraz z rozpoczęciem bieżącego roku szkolnego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaczęły napływać sygnały, zarówno od związków branżowych, jak i bezpośrednio od dostawców mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych (mleczarnie, firmy pośredniczące), iż w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku mleka, poziom aktualnie obowiązujących cen maksymalnych nie jest wystarczający dla prawidłowej realizacji programu „Szklanka mleka”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu podwyższenie wysokości cen maksymalnych dla niektórych produktów dystrybuowanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w roku szkolnym 2013/2014, w ramach dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 listopada 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 02.12.2013
do góry