Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD136
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zasadniczym celem jest wyodrębnienie  Centralnego Biura Śledczego Policji oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i prawnych niezbędnych do sprawnego działania tej jednostki Policji. Powyższe ma zapewnić zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z projektowanymi zmianami, CBŚ zostałoby przekształcone w Centralne Biuro Śledcze Policji – jednostkę organizacyjną, na czele której będzie stał Komendant posiadający szereg uprawnień, w tym:
- uprawnienia kadrowe w stosunku do policjantów i pracowników CBŚ;
- upoważniania do dostępu do danych o osobie, uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz do przetwarzania tych danych;
- uprawnienia wynikające z art. 19, 19a, 19b, 20 oraz 20c ustawy o Policji.
Projekt zakłada ponadto uzupełnienie ustawowych zadań Policji o zadanie dotyczące fizycznego zwalczaniu terroryzmu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Jabłoński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 marca 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.03.2014
do góry