Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID149
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniajacej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o. o. we Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług wspólnych IT - IDC (Integrated Delivery Center), w latach 2010-2013"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Powodem wnioskowanej zmiany są problemy firmy w zakresie realizacji zobowiązań inwestycyjnych, będące konsekwencją zakupu środków trwałych związanych z inwestycją po cenach niższych niz przewidziano to w pierwotnym biznes planie spółki.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem proponowanej zmiany uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego z dnia 14 września 2010 r. jest:
- obniżenie zobowiązań IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o. o. w zakresie nakładów inwestycyjnych z poziomu 74,7 mln PLN do poziomu 58 mln PLN;
- zwiększenie zobowiązań w zakresie liczby nowych miejsc pracy z poziomu 3000 do poziomu 3200.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn - Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.12.2013
do góry