Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD271
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2013

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia projektu wynika z wysokiego prawdopodobieństwa przeniesienia afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z niestabilną sytuacją związaną z ASF na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi. Wprowadzenie projektu pozwoli na uzyskanie współfinansowania Unii Europejskiej dla działań przewidzianych w programie mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2013.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Program obejmie następujące działania:
- wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej monitoringu w kierunku ASF,
- wzmocnienie środków bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą,
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz, rolników, myśliwych, władz samorządowych oraz społeczeństwa,
- przeprowadzenie szkoleń przypominających dla lekarzy weterynarii pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzy wolnej praktyki, w tym lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania czynności urzędowych, jak dla i personelu pomocniczego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGłówny Lekarz Weterynarii
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Związek Główny Lekarz Weterynarii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.01.2014
do góry