Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD268
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia jest konsekwencją wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852), która wprowadza zmiany w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie modyfikacji w strukturach organizacyjnych Sił Zbrojnych powoduje konieczność wprowadzenia zmiany w zakresie wskazania właściwego organu do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. Projektuje się, iż Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, jako następca prawny Dowódcy Marynarki Wojennej, zajmie jego miejsce w procesie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 3 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.12.2013
do góry