Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD267
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z czerwca i lipca 2013 r.

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art.1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, z późn. zm.) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa gminy lub miejscowości poszkodowane w wyniku powodzi oraz rodzaj stosowanych rozwiązań, przewidzianych ustawą, z uwzględnieniem warunków lub okresu ich stosowania lub terminu na dokonanie określonych czynności. Wydanie rozporządzenia uzasadnione jest dużymi stratami, jakie wyrządziła powódź z czerwca i z lipca 2013 r. i potrzebą zastosowania szczególnych rozwiązań przewidzianych ustawą w celu pomocy poszkodowanym pomiotom.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie umożliwi udzielenie pomocy podmiotom poszkodowanym, w wyniku powodzi w zakresie, m.in.:
- usprawiedliwienia nieobecności w pracy w związku z powodzią;
- uproszczonego tryb weryfikacji dokumentów poświadczających prawo do emerytury lub renty;
- możliwość przeznaczenia środków PFRON i zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na zadania związane z zachowaniem miejsc pracy;
- zwolnienia z niektórych podatków i opłat;
- możliwość dofinansowania z budżetu państwa 100 % kosztów inwestycji związanych z usuwaniem skutków powodzi, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców;
- uruchomienia robót interwencyjnych przez urzędy pracy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Huskowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 22 listopada 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 02.12.2013
do góry