Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID145
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt uchwały został przygotowany w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2013 r. o skierowaniu do realizacji drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska - w. Lubelska, stanowiącej fragment Południowej Obwodnicy Warszawy. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie srodków na realizację zadania co umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą robót. Uchwała pozwoli na wprowadzenie ww. zmian do Programu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt uchwały:
1) wprowadza do załącznika 5 nowe zadanie inwestycyjne pn. S2 odc. w. Puławska - w. Lubelska;
2) usuwa z załącznika 5 zadanie inwestycyjne pn. S3 Legnica - Lubawka;
3) aktualizuje wartosci wydatków Krajowego Funduszu Drogowego i wprowadza zmiany wynikające z prowadzonych prac przygotowawczych dla wszystkich inwestycji.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMTBiGM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMTBiGM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 10 grudnia 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.12.2013
do góry