Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD134
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest zmiana zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, umożliwiająca wprowadzenie pierwszej z planowanych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców, która będzie wykorzystywać dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rekomendowane zmiany prawne umożliwią w szczególności dostęp do danych i informacji o pojeździe:
- wszystkim podmiotom przy zachowaniu ochrony danych pozwalających na identyfikację właściciela lub posiadacza pojazdu,
- bez konieczności wykazywania „uzasadnionego interesu”, gdyż nie są udostępniane dane osobowe,
- w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, dzięki czemu dostęp do danych będzie odbywać się w czasie rzeczywistym,
- bez konieczności składania wniosku, czekania na jego rozpatrzenie i odpowiedź, co znacznie skróci obecne procedury udostępniania danych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Magryś Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 marca 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.03.2014
do góry