Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD257
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowy projekt wprowadza zmiany wynikające z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852). Ustawa wprowadza nowy system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z postanowieniami reformy, wynikającymi z wyżej wymienionej ustawy, w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w miejsce dotychczasowego stanowiska Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych. Kolejną podstawą nowelizacji rozporządzenia jest doprecyzowanie zapisów w kwestii zatwierdzenia planu kontroli przestrzeni powietrznej. W myśl zapisów projektu rozporządzenia Minister Obrony Narodowej będzie zatwierdzał plan kontroli przestrzeni powietrznej opracowany przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry