Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD256
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowy projekt wprowadza zmiany wynikające z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852). Ustawa wprowadza nowy system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z postanowieniami reformy, wynikającymi z wyżej wymienionej ustawy, w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w miejsce dotychczasowego stanowiska Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych. Przy okazji wprowadzania zmian związanych z nowym systemem kierowania i dowodzenia, postanowiono wprowadzić również zmiany umożliwiające Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie zadania zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego, MARITIME RENEGADE.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 19 marca 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.04.2014
do góry