Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD254
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dostosowanie zapisów w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 do zmian wprowadzonych w stanie prawnym i w metodologii badań.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Skorygowanie zapisów w poszczególnych badaniach w wyniku zgłoszenia zmian przez GUS i inne organy prowadzące badania statystyczne, będących następstwem zmian przepisów prawa lub uzasadnionych zmian metodologicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes GUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRada Statystyki
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 10 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.01.2014
do góry