Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej Pola z gwiazdką są obowiązkowe

pdf, doc, xls, zip, rar, docx, xlsx

Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
W związku z powyższym, w odniesieniu do przesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosków o udostępnienie informacji publicznej, informujemy:

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych
Celem przetwarzania danych jest realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Przetwarzanie danych realizowane jest w zakresie niezbędnym do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wniosku oraz po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Podanie danych osobowych (oznaczonych gwiazdką) jest obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości realizacji wniosku.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych. Dane mogą być przekazywane organom publicznym lub innym podmiotom, jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • ograniczenia ich przetwarzania.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw należy przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany wyżej, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).
Jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8 + 3 = *
do góry