Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

17
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD217 MKiDN

Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2017 r. w trybie obiegowym więcej
UD213 MKiDN

Paweł Lewandowski Podsekretarz Stanu MKiDN
więcej
ID84 MKiDN

Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN
więcej
UD191 MKiDN

Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN
więcej
UD181 MKiDN

Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN
więcej
UD128 MKiDN

Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu MKiDN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 września 2016 r. w trybie obiegowym więcej
RD97 MKiDN

Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 lipca 2016 r. w trybie obiegowym więcej
ID26 MKiDN

Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 czerwca 2016 r. z autopoprawką więcej
ID25 MKiDN

Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym więcej
RD90 MKiDN

Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN
więcej