Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID101 ME

Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu ME
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 stycznia 2018 r. z autopoprawką więcej