Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

6
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD314 Koordynator Służb Specjalnych

Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych
więcej
RD180 Koordynator Służb Specjalnych

Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 lutego 2017 r. w trybie obiegowym więcej
RD136 Koordynator Służb Specjalnych

Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 lutego 2017 r. w trybie obiegowym więcej
RD107 Koordynator Służb Specjalnych

Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. w trybie obiegowym więcej
RD65 Koordynator Służb Specjalnych

Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych
więcej
RD50 Koordynator Służb Specjalnych

Mariusz Kamiński Koordynator Służb Specjalnych Koordynator Służb Specjalnych
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym więcej