Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

18
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD343 KPRM

Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym więcej
UD342 KPRM

Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 stycznia 2018 r. więcej
RD294 KPRM

Henryk Kowalczyk Minister – Członek Rady Ministrów KPRM
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
UD305 KPRM

Henryk Kowalczyk Minister – Członek Rady Ministrów KPRM
więcej
ID118 KPRM

Beata Kempa Minister-Członek Rady Ministrów KPRM
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
RD231 KPRM

Henryk Kowalczyk – Minister – Członek Rady Ministrów KPRM
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 czerwca 2017 r. w trybie obiegowym więcej
RD222 KPRM

Beata Kempa Minister-Członek Rady Ministrów KPRM
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 września 2017 r. w trybie obiegowym więcej
RD204 KPRM

Beata Kempa Minister-Członek Rady Ministrów KPRM
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 lutego 2017 r. w trybie obiegowym więcej
UD173 KPRM

Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego, Sekretarz Stanu w KPRM KPRM
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 czerwca 2017 r. w trybie obiegowym więcej
UD50 KPRM

Henryk Kowalczyk Minister - Członek Rady Ministrów KPRM
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 marca 2017 r. z autopoprawką więcej