Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

65
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD337 MIiB

Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB
więcej
UD323 MIiB

Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MIiB
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 listopada 2017 r. więcej
ID138 MIiB

Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MIiB
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
UD300 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
ID127 MIiB

Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MIiB
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
RD279 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 października 2017 r. w trybie obiegowym więcej
RD278 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
RD277 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
RD276 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
UD291 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej