Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

4
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD244 MEN

Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN
więcej
ID112 MEN

Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN
więcej
ID28 MEN

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu MEN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2016 r. w trybie obiegowym więcej
RD94 MEN

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu MEN
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2016 r. w trybie obiegowym więcej