Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

2
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD386 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN III kwartał 2018 r. Więcej
UD386 ME
Tadeusz Skobel Podsekretarz Stanu ME II kwartał 2018 r. Więcej