Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC52 MRiF

Wiesław Jasiński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
II kwartał 2017 r. więcej