Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

32
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD416 MKiDN
Paweł Lewandowski Podsekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2018 r. Więcej
UD413 MKiDN
Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu MKiDN III kwartał 2018 r. Więcej
ID191 MKiDN
Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu MKiDN III kwartał 2018 r. Więcej
UD410 MKiDN
Paweł Lewandowski Podsekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2018 r. Więcej
ID189 MKiDN
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów; Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN III kwartał 2018 r. Więcej
ID182 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN III kwartał 2018 r. Więcej
UC132 MKiDN
Paweł Lewandowski Podsekretarz Stanu MKiDN III kwartał 2018 r. Więcej
UD365 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN II kwartał 2018 r. - WYCOFANY Więcej
ID168 MKiDN
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN I kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2018 r. Więcej
RD356 MKiDN
Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony