Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

11
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD11 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON Więcej

Wybierz Strony