Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1574
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD165 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 stycznia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
ID64 MSZ
Joanna Wronecka Podsekretarz Stanu MSZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 maja 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD167 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 stycznia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD166 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON WYCOFANY Więcej
RD168 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON WYCOFANY Więcej
RD163 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 stycznia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UD178 ME
Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 czerwca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
ID62 MRiF
Witold Słowik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD162 MRiF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD161 MRiF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej