Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1322
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD396 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
RD397 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
RD395 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
RD394 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. Więcej
ID186 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM II kwartał 2018 r. Więcej
UD398 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN III kwartał 2018 r. Więcej
RD393 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 czerwca 2018 r. Więcej
UD397 Prezes UZP
Małgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Prezes UZP II kwartał 2018 r. Więcej
RD392 MF
Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. Więcej
UD396
Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca 2018 r. w trybie obiegowym Więcej