Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1409
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD440 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2018 r. Więcej
ID198 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT IV kwartał 2018 r. Więcej
RD423 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2018 r. Więcej
UD439 MSWiA
Paweł Majewski Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2018 r. Więcej
RD422 MGMiŻŚ
Pani Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD421 UOKiK
Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK III kwartał 2018 r. Więcej
ID197 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 września 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD420 MIiR
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. Więcej
ID196 MIiR
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu MIiR III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 września 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD418 MC
Wanda Buk Podsekretarz Stanu MC IV kwartał 2018 r. Więcej