Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD546 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD545 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2019 r. Więcej
ID240 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 18 czerwca 2019 r. z autopoprawką Więcej
ID239 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. Więcej
RD525 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS IV kwartał 2019 r. Więcej
UD544 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. Więcej
RD526 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych III kwartał 2019 r. Więcej
RD524 MPiT
Jadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii MPiT II kwartał 2019 r. - WYCOFANY Więcej
UC157 MZ
Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. Więcej
UD543 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r. Więcej