Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1170
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC113 MC
Minister Cyfryzacji MC II/III kwartał 2018 r. Więcej
RD351 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT I kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 kwietnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
ID154 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 marca 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD354 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2018 r. Więcej
UD355 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2018 r. - WYCOFANY Więcej
UC112 ME
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME III kwartał 2018 r. Więcej
IC10 MRiRW
Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2018 r. Więcej
UD353 MF
Piotr Walczak Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2018 r. Więcej
RD350 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA I kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 marca 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD352 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS III kwartał 2018 r. Więcej