Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1541
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD488 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 kwietnia 2019 r. Więcej
RD475 MON
Marek Łapiński Sekretarz Stanu MON I kwartał 2019 r. Więcej
RC40 MRiRW
Tadeusz Romańczuk Sekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2019 r. Więcej
RD476 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2019 r. Więcej
UD487 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. Więcej
RD477 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS I kwartał 2019 r. Więcej
RD478 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT I kwartał 2019 r. Więcej
UD485 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
UD486 MNiSW
Piotr Dardziński Sekretarz Stanu MNiSW I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
UD484 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN II kwartał 2019 r. Więcej