Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1212
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD360 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2018 r. Więcej
RD359 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2018 r. Więcej
UD370 MF
Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2018 r. Więcej
UA40 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR II kwartał 2018 r. Więcej
ID169 MNiSW
Sebastian Skuza Podsekretarz Stanu MNiSW II kwartał 2018 r. Więcej
UC121 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI II kwartał 2018 r. Więcej
UD369 MZ
Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2018 r. Więcej
UD368 Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej
Mikołaj Wild Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2018 r. z autopoprawką Więcej
UD367 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2018 r. Więcej
UC120 MZ
Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2018 r. Więcej