Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD551 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r. z uwagą Więcej
RD528 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC III kwartał 2019 r. Więcej
UC159 MF
Piotr Dziedzic Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 13 sierpnia 2019 r. Więcej
UD550 MF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD549 MS
Michał Wójcik Sekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. Więcej
IC14 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD527 Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Mariusz Haładyj Prezes Prokuratorii Generalnej RP Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej III kwartał 2019 r. Więcej
UC158 MF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD547 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI III kwartał 2019 r. - WYCOFANY Więcej
UD548 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. Więcej