Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1267
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD393 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
RC39 MC
Karol Okoński Podsekretarz Stanu MC II kwartał 2018 r. Więcej
RC38 MC
Karol Okoński Podsekretarz Stanu MC II kwartał 2018 r. Więcej
UD392 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2018 r. Więcej
UC131 MSWiA
Renata Szczęch Podsekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2018 r. Więcej
ID180 MSiT
Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT III kwartał 2018 r. Więcej
RD385 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN III kwartał 2018 r. Więcej
ID177 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN III kwartał 2018 r. Więcej
RD386 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN III kwartał 2018 r. Więcej
ID179 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN III kwartał 2018 r. Więcej