Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1505
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD478 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT I kwartał 2019 r. Więcej
UD485 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
UD486 MNiSW
Piotr Dardziński Sekretarz Stanu MNiSW I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
UD484 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN II kwartał 2019 r. Więcej
UD483 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
UD482 MSWiA
MRPiPS, MPiT, MZ
Pani Renata Szczęch Podsekretarz Stanu w MSWiA, Paweł Majewski Sekretarz Stanu w MSWiA, Pan Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu w MRPiPS, Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w MRPiPS, Pan Marian Ociepa Podsekretarz Stanu w MPiT, Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w MZ MSWiA I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
RD474 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS I kwartał 2019 r. Więcej
UD481 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. Więcej
RD473 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2019 r. Więcej
RD472 MIiR
Pan Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR II kwartał 2019 r. Więcej