Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1428
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD460 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2018 r. Więcej
UD459 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 grudnia 2018 r. Więcej
RD441 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD439 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD456 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
RD440 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski MRiRW IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD457 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 listopada 2018 r. Więcej
UD458 MPiT
Marcin Ociepa Podsekretarz Stanu MPiT IV kwartał 2018 r. Więcej
RD438 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC IV kwartał 2018 r. Więcej
UD455 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT II kwartał 2019 r. Więcej