Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1048
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD310

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
UD332

Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu
więcej
ID145 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
ID146 ME

Grzegorz Tobiszowski Sekretarz Stanu ME
więcej
UD330 MRiRW

Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
UD331 MRiF

Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID142 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
RD309

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
RC35

MRiRW
Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
I kwartał 2018 r. więcej
ID143 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej