Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1406
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD437 MF
Marian Banaś Sekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
RD435 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS IV kwartał 2018 r. Więcej
RD436 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC I kwartał 2019 r. Więcej
IA4 MIiR
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. Więcej
ID203 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2018 r. Więcej
ID204 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2018 r. Więcej
RD434 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Minsitrów przyjęła 26 października 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD433 MPiT
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MPiT IV kwartał 2018 r. Więcej
RD432 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN IV kwartał 2018 r. Więcej
RD430 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW I kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony