Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1237
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
IC11 ME
Michał Kurtyka Podsekretarz Stanu ME II kwartał 2018 r. Więcej
RD379 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
ID176
Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu I kwartał 2019 r. Więcej
RD378 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT II kwartał 2018 r. Więcej
UC129 MPiT
Marcin Ociepa Podsekretarz Stanu MPiT III kwartał 2018 r. Więcej
ID175 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2018 r. Więcej
ID174 MI
Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MI II kwartał 2018 r. Więcej
UD388 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ II kwartał 2018 r. Więcej
UD386 ME
Tadeusz Skobel Podsekretarz Stanu ME II kwartał 2018 r. Więcej
RD377 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony