Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1170
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD365 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN II kwartał 2018 r. - WYCOFANY Więcej
UC119 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ II kwartał 2018 r. Więcej
ID168 MKiDN
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN I kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2018 r. Więcej
RD357 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI II kwartał 2018 r. Więcej
UD364 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2018 r. Więcej
UD363 MRiRW
Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
UD362 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2018 r. Więcej
UC118 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI IV kwartał 2018 r. Więcej
ID167 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF Więcej
ID166 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony