Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1358
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD438 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. Więcej
UC139 MI
Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MI IV kwartał 2018 r. Więcej
RD416 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON IV kwartał 2018 r. Więcej
RD417 MON
Leszek Surawski Szef Sztabu Generalnego WP MON IV kwartał 2018 r. Więcej
RD415 MON
Sebastian Chwałek Sekretarz Stanu MON IV kwartał 2018 r. Więcej
UC138 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW IV kwartał 2018 r. Więcej
UD437 MSiT
Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT IV kwartał 2018 r. Więcej
ID195 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
UD436 MZ
Łukasz Szumowski Minister Zdrowia MZ IV kwartał 2018 r. Więcej
RD414 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych III kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony