Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1237
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID178 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. Więcej
UD391 MZ
Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2018 r. Więcej
RD384 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD383 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2018 r. Więcej
RD382 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD381 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD380 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 maja 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD389 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2018 r. Więcej
UD390 MRPiPS
Bartosz Marczuk Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. Więcej
UC130 MF
MS
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony