Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1406
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD441 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI IV kwartał 2018 r. Więcej
RD439 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW IV kwartał 2018 r. Więcej
UD456 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
RD440 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski MRiRW IV kwartał 2018 r. Więcej
UD457 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
UD458 MPiT
Marcin Ociepa Podsekretarz Stanu MPiT IV kwartał 2018 r. Więcej
RD438 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC IV kwartał 2018 r. Więcej
UD455 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT II kwartał 2019 r. Więcej
UD454 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
ID205 MC
Wanda Buk Podsekretarz Stanu MC IV kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony