Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1721
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID218 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 11 czerwca 2019 r. z autopoprawką Więcej
UD498 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r. Więcej
RD487 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD497 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. - WYCOFANY Więcej
RD486 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 12 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UB17 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2019 r. Więcej
UD496 MIiR
Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju MIiR III kwartał 2019 r. Więcej
ID216 MSWiA
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 kwietnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UC154 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD495 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 maja 2019 r. w trybie obiegowym Więcej