Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1721
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD502 MRiRW
UOKiK
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 września 2019 r. Więcej
UD501 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. Więcej
ID222 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24.09.2019 r. Więcej
UD500 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2019 r. Więcej
ID220 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 maja 2019 r. Więcej
ID223 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 11 czerwca 2019 r. z autopoprawką Więcej
ID221 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 maja 2019 r. Więcej
UD499 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24.09.2019 r. z uwagą Więcej
ID219 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2019 r. Więcej
ID217 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej